skip to Main Content

Huidige initiatieven & resultaten

Hieronder staan alle initiatieven en behaalde resultaten van de aflopen tijd. Ze staan onder verdeeld in de verschillende ambities uit het lokaal sportakkoord van Langedijk.

1.0 Vitale verenigingen en open sociale netwerken Samenwerking netwerkleden voor vergroten doelgroepen

Ouderen
1. Fysiotherapie praktijk MF-Paramed, voetbal vereniging LSVV, Diëtiste Leefsmakelijk, Loopschool together en Langedijk Actief hebben de handen ineen geslagen om het Walking sports uit te rollen in Langedijk.
In de planning ligt om op vrijdag 8 oktober de kick off te houden. Meer informatie volgt later.
2. Vrone Handbal is bezig met de Walking handbal variant in samenwerking met de Diëtiste Leefsmakelijk.
3. T.C. Sint Pancras en Langedijk Actief hebben ook gesproken over het walking sports concept voor de tennis, hier gaat ook in 2021 verder invulling aangegeven worden
4. Bij zowel Volleybal vereniging Relay als handbal vereniging Lacom is het balletje ook op gegooid om over een walking sport na te denken. Daar is positief op gereageerd.

Jongeren
1.We zijn met de middelbare scholen in gesprek over het cultuur en sportaanbod in de gemeente. Wat is er voor de jongeren te doen? De cultuur verbinding Jasmijn heeft eind 2020 onderzoek gedaan onder de jongeren. Daar is een mooie lijst aan wensen uit gekomen. De sportmakelaar, de buurtsportcoach en de cultuur verbinder gaan dit oppakken met de jongeren.
2. Meerde organisatie zoals Wonen Plus Welzijn en Langedijk Actief, zijn voornemend elke schoolvakantie een tiener event te organiseren, in samenwerking met de jongeren. Het aanbod wordt bijgehouden op de uitagenda voor jongeren en op langedijkactief.nl. Er is ook contact met de jeugd en jongeren raad gelegd om zo de betrokkenheid van de doelgroep zo groot mogelijk te hebben en aanbod neer te zetten waar de jongeren behoefte aan hebben.

Zorg en Welzijn
In de maanden februari tot juni 2021 heeft de sportmakelaar samen met haar stagiaire Esmee gesprekken gevoerd met meerdere zorg en welzijnspartners. We merkten dat de zorg te weinig was aangehaakt bij het sportakkoord. Er hebben individuele gesprekken plaats gevonden en er zijn twee bijeenkomst geweest waarin we de partners in contact hebben gebracht met elkaar. Zie het actieplan voor de uitkomsten van dit project.

Verenigingen
In de maand mei 2021 is er onder alle Langedijke sportverenigingen een vitaliteitsonderzoek gedaan. 15 van de 22 verschillende sportverenigingen hebben deelgenomen aan het onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn eind augustus hier in te zien.

Cursussen en workshops
Handbalvereniging Lacom investeert in trainers. Enthousiaste ouders die op dit moment training geven aan  jeugdhandballers gaan een cursus volgen. Doel van deze cursus is verbreding van hun kennis en het geven van meer structuur aan hun trainingen. Deze cursus wordt aangeboden via het NHV ( https://www.handbal.nl/trainerbreedtesport/ )

Kennisdeling en ondersteuning

Services 2020/ 2021

 • Sociale veiligheid
 • Gezonde sportomgeving
 • Financieel gezond de crisis door 2.0
 • Beetje opvoeder
 • Vier inzichten voor de verenigingsscheidsrechter
 • Vier inzichten in trainerschap
 • Kansen voor de 50+ sport

2.0 Goede voorzieningen en een beweegvriendelijke omgeving
Bewegen in de Openbare ruimte

Sportcentrum Aerofit, Loopschool Together, Kinderpraktijk IRIS en Huub (jonge buurt-bewoner) en Langedijk Actief vormen de werkgroep voor buiten bewegen. De werkgroep wil graag een beweegtuin en meerdere wandel-enlooproutes gaan realiseren in Langedijk. Bekijk het Stappenplan Buiten bewegen om te zien hoe het er nu voorstaat. Zie het promotie filmpje voor een sfeer impressie.

3.0 Grotere zichtbaarheid en toegankelijkheid van sport- en beweegaanbod
Profileren van de vereniging /organisatie

Tijdens elke schoolvakantie is er een sport instuif voor basisschool-jeugd. Hier haken elke vakantie lokale beweegaanbieders bij aan. Dit zorgt voor een divers aanbod van sporten tijdens de sport instuif en biedt de verenigingen de mogelijkheid om zich te profileren.

 • Sept 2020
  Nationale sportweek, meer dan 20 beweeg- en sportaanbieders hebben hun deuren een week lang open-gezet zodat bewoners gratis proeflessen konden volgen. 150 bewoners zijn langs de verschillende beweeg en sport activiteiten gegaan.
 • Oktober 2020
  Samenwerking met fysiotherapie praktijk Langedijk, voor de allerkleinste jeugd (1,5-4 jaar) een motorische parcours. 80 kinderen hebben meegedaan aan deze editie.
 • Feb 2021
  Winter Games, hierbij sloten Sportsinc, TC Sint Pancras, VolkersGym, Dansschool Schavemaker, Activi8 en Langedijk Actief aan. 385 kinderen zijn die week langs alle activiteiten geweest.
 • Mei 2021
  Bevrijdingsweek, Les mille lles, TC Langedijk, Kley Drivers, Langedijk Actief, Yamaguchi, Pop podium B3 hebben mee gewerkt aan de invulling van de week. 110 kinderen hebben deelgenomen aan deze activiteiten week.
 • Juni 2021
  De Nationale buitenspeeldag is dit jaar groots aangepakt op twee plekken in Langedijk. In Sint Pancras werd door SV Vrone, Vrone Handbal, Volkers Gym en Tennisvereniging Sint Pancras meerdere clinic verzorgt voor de kinderen. In Noord Scharwoude werden er door Wonen Plus Welzijn, EBI Sports, Sportsinic, Handbalvereniging Lacom’91 en Langedijk actief sport en spel activiteiten georganiseerd. 130 kinderen hebben hieraan mee gedaan. Het Noord Hollands dagblad was er ook en heeft een artikel geschreven over de buitenspeeldag een mooie promotie voor de verenigingen.
 • Juli 2021
  Vanuit de alliantie is er een netwerk ontstaan waarbij sport en cultuur de samenwerking met elkaar zijn aangegaan. COOL, Wonen plus welzijn, Langedijk actief, Heerhugowaard sport NV hebben de handen in een geslagen en voor de jongeren een zomer programma opgezet. Op de uitagenda voor jongeren staan alle activiteiten voor de komende periode. Een nuttige en fijne samenwerking die ervoor zorgt dat de jongeren tijdens de zomervakantie in beweging kunnen blijven.
 • September 2021
  Ook dit jaar gaan we weer een sportieve nationale sportweek ervan maken. Van 17 tot 26 september zetten weer 20 verenigingen en beweegaanbieders hun deuren open voor de bewoners. Ook dit jaar valt er weer een lidmaatschap te winnen. Meer weten kijk dan op Nationale sportweek Langedijk.
 • Oktober 2021
  De Waardse senioren komen ook naar Langedijk. Speciaal voor de ouderen bewoners zijn er zes weken lang meerder activiteiten te doen. Vanuit Langedijk doen Dansschool Schavemaker, Leefsmakelijk, Jeu de boules vereniging Les Mille Îles, Loopschool together, Sportmix, Biljartvereniging Sombroek en Buitenzorg mee. Niet alleen sport maar ook kunst-en cultuur activiteiten worden er aangeboden. Kijk voor het gehele aanbod op wsib.
 • Oktober 2021
  In de herfstvakantie organiseert Langedijk Actief een lasertag event voor kinderen van groep 3 t/m 8 in de gymzaal aan de Schoolstraat in Noord-Scharwoude.

We zijn voornemens om dit jaar voor de ouderen een beweeg test/ fit-test-dag te organiseren. Waarbij de ouderen hun vitaliteit kunnen laten meten en vervolgens kennis kunnen maken met het beweegaanbod in hun buurt. We willen dan ook de verenigingen en organisatie vragen aan te haken bij deze dag. Wil je mee doen? Stuur dan een mail naar het sportloket@langedijkactief.nl.

4.0 Een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Langedijk

Beweegkuur-LEEV
Esdégé-Reigersdaal gaat een pilot starten met de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) op locatie Bosgroet. Meer weten of de GLI kijk dan op Loket gezondleven. Voor het stukje bewegen heeft Esdégé-Reigersdaal de samenwerking gezocht met het sportloket.
Uit de kennismaking is gekomen dat aansluiten bij het regulier aanbod het einddoel moet zijn. Verschillende sporten hebben de revue gepasseerd. Gekozen is om met de jeu de boules vereniging Les Mille Îles om tafel te gaan en te kijken of hier de kick-off en een activiteit te organiseren zijn. Langedijker Pétanque Club “Les Mille Îles stond gelijk open voor een gesprek en met elkaar hebben ze een aanbod neergezet voor de doelgroep. De bewoners gaan 13 weken lang de sport ervaren met het idee dat de bewoners enthousiast raken en vervolgens blijven jeu de boules. Woensdag 29 september was de kick-off.

Fitte kids in Langedijk
Sportcentrum Aerofit gaat dit najaar een beweegaanbod aanbieden aan de jongeren van Langedijk. Met dit beweegaanbod richten ze zich op het stapsgewijs verbeteren van een gezond leefpatroon met bewegen als primaire activiteit voor de jeugd. Sportcentrum Aerofit wilt met dit aanbod de jeugd de professionele begeleiding bieden die zorgt voor een succeservaring en helpt om de jeugd zich fit te laten voelen. Meer informatie komt later.

Fitte jongeren in Langedijk. Gezondheid van kinderen verbeteren doordat zij: motorisch fitter worden, mentaal en sociaal ondersteund worden en daardoor leren welke gezonde keuzes je kunt maken. Voor 2021 richten we ons eerst op basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. We brengen in kaart wat/hoe de scholen er op gezondheidsgebied voor staan, samenwerking met de GGD is hiervoor opgepakt.

Jasmijn van Vliet heeft onderzoek gedaan onder de jongeren, resultaten van dit onderzoek leest u hier. Met de uitkomsten van het onderzoek zijn de buurtsportcoach van Langedijk, de cultuur verbinder, jongerenwerkers en derden aan de slag gegaan.

Gymfeest Langedijk verzorgt gymlessen voor kinderen van 1,5-4 jaar.  Tijdens deze lessen hebben de kinderen de mogelijkheid om veel te bewegen, en op hun eigen niveau. Onder leiding van 2 ervaren vakleerkrachten bewegingsonderwijs, komen iedere les verschillende bewegingsvormen en sporten aan bod. Essentiële vaardigheden worden aangeleerd in een leuke en enthousiaste omgeving. Er is veel ruimte om op eigen tempo en niveau op ontdekking te gaan. Op jonge leeftijd leren gymmen draagt bij aan een leven lang bewegen! Meer weten? Bekijk de website https://gymfeestlangedijk.nl/

5.0 Drempels weg voor iedereen die wil sporten en bewegen

De gemeente heeft voor de bewoners meerdere mogelijkheden als het gaat om financiële ondersteuning. Zo is er de MeedoenPas en het Jeugdfonds sport en cultuur. Op deze manier kunnen bewoners met een kleiner budget toch gebruik maken van het beweegaanbod. We hebben in de gemeente meerdere professionals die hierbij kunnen ondersteunen. Meer weten over de mogelijkheden neem contact op met het sportloket.